Centrul social

Centru social pentru persoane aflate în dificultate cu internat (regim rezidential)

Centrul social se adresează persoanelor aflate în dificultate, vizând atât copiii cât şi persoanelor adulte aflate în dificultate.

Centru oferă şi un internat în regim rezidenţial pentru elevi din mediul rural care provin din familii cu posibilităţi reduse socio – economice.

Incluziunea socială a copiilor proveniţi din familiile defavorizate si marginalizate social din municipiul Reşiţa  prin programe de prevenire şi combatera delicvenţei juvenile  şi a abandonului şcolar;

Integrarea socială a persoanelor dezavantajate şi marginalizate sociale prin următoarele activităţi:
• informare şi consiliere: care privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă);
• sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate; 
• educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc.
• facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională.
• facilitare a accesului la o locuinţă: prin întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;
• promovarea  unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
• colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale;
• transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor eligibile pentru acordarea de masă la cantinele sociale şi care nu se pot mobiliza singure;
• acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
• procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);
• alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială;
• suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj,  gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.

Internat (regim rezidential)
Morivaţia acestui program: porneşte de la două premize:
- Prima, adolescenţa este etapa de viaţă cea mai expusă. Deoarece, în această perioadă are loc dezvoltarea impetuoasă a personalităţii cu trăsăturile de caracter în plină formare. Totodată acum ajunge să-şi formeze propria lui percepţie şi concepţie despre lume şi viaţă. Dacă până la această vârstă, copilul lua de bun tot ce venea din partea adultului, acum el este cel care caută să exploreze şi să testeze ofertele societăţii.
- A doua premiză ia în considerarea particularităţile copiilor care au fost abandonaţi de mici, privaţi literalmente de dragostea părintească şi de modele de viaţă. Lipsa ataşamentului şi a apartenenţei face ca să devină vulnerabili şi expuşi eşecului de integrare socoi-profesional.
“Sa fii nedorit, neiubit, neingrijit, uitat de toata lumea cred ca e o foame mai mare, o saracie mai mare decat a celora care nu au ce sa manance.” Maica Tereza
Scopul acestui program este de a oferi adolescenţilor/tinerilor ocrotiţi în sistemul de protecţie din judeţ sau proveniţi din familii sărace din mediul rural posibilitatea de a-şi continua şcoala şi de a-i ajuta să devină oameni integri şi destoinici în comunitate.

Servicii: masă, cazare, monitorizare, consiliere, îndrumare şcolară şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă indepedentă.